Corona maatregelen

De maatregelen zijn per 29-09-2020 weer verscherpt   

Regel 1 het belcrumhuis is rond 22 uur gesloten  . vanaf  21 uur is de voordeur voor inkomende personen gesloten

Regel 2 Maximaal 30 personen per zaal .

In de praktijk zal dit geen directe consequenties hebben voor de huidige setting waarin wij nu verhuren.

Regel 3 Registreren bij de ingang. (na het schoonmaken van de handen) de privacy wordt gewaarborgd.
MBT de vaste huurders wil ik graag dat er wordt aangegeven door de hoofdverantwoordelijke dat de adressen van de huurders bekend zijn.

LEEFREGELS: Binnen het belcrumhuis gaan we nog strenger toezien op de hygiëne en het naleven van de corona regels.

Denk hierbij aan eigen verantwoordelijkheid (alle regels daarbinnen zijn landelijk bekend bekend)

Bij het gebruik van de tafels,  deze voor en na het gebruik schoonmaken en terugzetten zoals de zaal aangetroffen zijn

Toiletten deurklinken luchten van ruimtes wordt door het personeel van het belcrumhuis in de gaten gehouden.

Huurders wordt ten alle tijden gevraagd om instructies van het personeel op te volgen als het de hygiëne betreft.

Respecteer de looproutes zoals aangegeven.

 

                         In de weekenden worden er geen extra activiteiten meer aangenomen.
                         Bestaande afspraken kunnen mits ze voldoen aan de 30 personen regel kunnen nog doorgang vinden.

 

Huur sitiuatie overdag is zoals gebruikelijk:  

Wij hebben oa 2 grote ruimtes:
1 grote zaal 130 m2 tot maximaal 70 personen.
2 hobbyruimte 100m2 tot maximaal 45/ 50 personen.

Het Belcrumhuis heeft voor huurders een eigen protocol opgesteld. deze is hier te downloaden

Hier een verkorte samenvatting van maatregelen welke heeft het buurthuis getroffen.

 • Bij binnenkomst wordt inschatting van uw gezondheid gemaakt.
 • De hoofdhuurder wordt schriftelijk, om NAW gegevens gevraagd en geeft aan alle NAW gegevens van bezoekers te kunnen achterhalen.
 • Er zijn desinfectie middelen aanwezig.
 • Er zijn looproutes opgesteld in het horeca gedeelte (verbreding bar tafels stoelen op juiste afstand).
 • Buurthuis zorgt voor juiste naleving hygiëne
 • Buurthuis behoudt het recht om een event te stoppen als er niet aan de maatregelen wordt voldaan.

Wat verwachten wij van bezoekers.

 • vooraf overleg met beheerder over de activiteit en de looproutes.
 • Houd u aan de 1,5 meter maatregel.
 • Voor aanvang controleren gezondheid bezoeker.
 • Eigen verantwoordelijkheid.
 • Ruimte schoon (gedesinfecteerd) achter laten zoals aangetroffen.
 • Als regels niet goed worden nageleefd dan is de eventuele boete voor de huurder.

OP >

";