Huur sitiuatie overdag is zoals gebruikelijk:  

Wij hebben oa 2 grote ruimtes:
1 grote zaal 130 m2 tot maximaal 70 personen.
2 hobbyruimte 100m2 tot maximaal 45/ 50 personen.

Het Belcrumhuis heeft voor huurders een eigen protocol opgesteld. deze is hier te downloaden

Hier een verkorte samenvatting van maatregelen welke heeft het buurthuis getroffen.

 • Bij binnenkomst wordt inschatting van uw gezondheid gemaakt.
 • De hoofdhuurder wordt schriftelijk, om NAW gegevens gevraagd en geeft aan alle NAW gegevens van bezoekers te kunnen achterhalen.
 • Er zijn desinfectie middelen aanwezig.
 • Er zijn looproutes opgesteld in het horeca gedeelte (verbreding bar tafels stoelen op juiste afstand).
 • Buurthuis zorgt voor juiste naleving hygiëne
 • Buurthuis behoudt het recht om een event te stoppen als er niet aan de maatregelen wordt voldaan.

Wat verwachten wij van bezoekers.

 • vooraf overleg met beheerder over de activiteit en de looproutes.
 • Houd u aan de 1,5 meter maatregel.
 • Voor aanvang controleren gezondheid bezoeker.
 • Eigen verantwoordelijkheid.
 • Ruimte schoon (gedesinfecteerd) achter laten zoals aangetroffen.
 • Als regels niet goed worden nageleefd dan is de eventuele boete voor de huurder.

OP >

";