Menu Sluiten

De huiskamer

Belcrumhuis als de huiskamer voor de Belcrum

Belcrumhuis is er voor, door en vanwege de wijk de Belcrum en haar bewoners.

  • Het Belcrumhuis is de plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, zowel georganiseerd als spontaan.
  • Het Belcrumhuis draagt bij aan het vergroten van het wijkgevoel: wij dienen als informele ontmoetingsplek voor alle bewoners, jong, oud, voor personen, groepen, verenigingen.
  • Het Belcrumhuis is onafhankelijk en bevordert graag de onderlinge verbinding en samenwerking in de wijk met en tussen bewoners, verenigingen, culturele, (sociaal) maatschappelijke instellingen en wijkgebonden ondernemers.

Alles ten doel de kwaliteit van wonen en leven in de wijk te vergroten.

Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk hiervoor, in opdracht van de gemeente Breda.

Als Belcrumhuis willen wij:

  • bij te dragen aan het verder vergroten van het al volop aanwezige wijkgevoel met het bieden van een informele ontmoetingsplek, de huiskamer voor alle bewoners, jong, oud, voor personen, groepen, verenigingen, kleine vergaderingen;
  • de onderlinge verbinding en samenwerking in de wijk met en tussen bewoners, verenigingen, culturele, (sociaal) maatschappelijke instellingen en wijkgebonden ondernemers te bevorderen

Uiteraard zijn ideeën en verbetersuggesties van harte welkom. Neem hiervoor contact op via beheer@belcrumhuis.nl

OP >

";