Jaarverslag 2015

Verkorte versie Jaarverslag 2015 Stichting Gemeenschapshuis de Belcrum 

Het stichtingsbestuur Gemeenschapshuis De Belcrum kijkt met trots terug op een zeer bewogen jaar.

In april 2015 is een groot deel van het bestuur vernieuwd met een aantal enthousiaste en betrokken wijkbewoners. Met een enthousiast en slagvaardig nieuw bestuur we doorgepakt op de koers die in 2014 was ingezet. De nieuwe bestuursleden hebben veel nieuwe energie en ideeën gebracht.

Hoog op onze agenda staat de verbinding met de wijk. Het is onze ambitie om de ontmoetingsplek voor de Belcrumbewoners te zijn en bij te dragen aan een nog prettigere leefomgeving in de wijk.

Wij willen graag de Huiskamer van de Belcrum zijn, door:

  • bij te dragen aan het verder vergroten van het al volop aanwezige wijkgevoel met het bieden van een informele ontmoetingsplek, de huiskamer voor alle bewoners, jong, oud, voor personen, groepen, verenigingen;
  • de onderlinge verbinding en samenwerking in de wijk met en tussen bewoners, verenigingen, culturele, (sociaal) maatschappelijke instellingen en wijkgebonden ondernemers te bevorderen.

In 2015 hebben we weer veel wijkactiviteiten gefaciliteerd, maar ook zelf vele activiteiten georganiseerd. Zo kijken we onder andere terug op gezellige maandborrels, Beste Wensenbal, Carnaval,  Belcrum BBQ, kinderdisco, proeverij en bingo. Het is onze droom om deze activiteiten samen met wijkbewoners verder uit te gaan bouwen. In 2016 zullen ook nieuwe activiteiten opgestart worden, zoals darten en een dansavond.

Dia1

Afgelopen jaar hebben we weer strak gestuurd op de financiële exploitatie. Ondanks enigszins teruglopende huuropbrengsten en een toenemend aanbod in de wijk, zijn we ook dit jaar in staat gebleken om een sluitende exploitatie te draaien. Een vanzelfsprekendheid is dit echter niet, het heeft ons tot op het laatste moment veel kruim gekost.

Het stichtingsbestuur heeft vertrouwen in de toekomst, maar beseft daarbij dat er op verschillende fronten nog grote uitdagingen liggen voordat we durven spreken van een toekomstbestendig Belcrumhuis. Samenwerking met de wijk, wijkondernemers, huurders en met de gemeente bepalen daarin de mate van succes.

logo-AANGEPAST…. Inderdaad: Belcrumhuis!!! Een nieuw bestuur, een vernieuwde koers vraagt ook om een nieuwe naam. Vanaf heden spreken we over het BELCRUMHUIS. Een naam die past bij wat we willen zijn: kort, bondig, eenvoudig, daadkrachtig, gastvrij en vooral voor en door de wijk.

 

In 2016 willen we graag verdere invulling geven aan onze ‘Huiskamer voor de Wijk’-gedachte, in samenwerking met de wijk, cultureel-maatschappelijke instellingen en verenigingen, onze huurders en de gemeente Breda.

Onze prioriteiten in 2016 zijn:

  1. Investeren in eigentijdse uitstraling, inrichting en aanwezige faciliteiten van het Belcrumhuis, passend bij onze huiskamer-gedachte. Laagdrempelig, uitnodigend en de ontmoetingsplek voor de wijkbewoners.
  2. Verder professionaliseren van het Belcrumhuis. Variërend van mogelijk maken van pinbetaling, digitalisering van de bedrijfsvoering, tot uitbreiding van de exploitatiemogelijkheden.
  3. Inspelen op ontwikkelingen in de wijk Belcrum: ontwikkelingen ViaBreda en Belcrum haven, parkeerproblematiek, nieuwe ondernemers en wijkbewoners. Proactief én vooral met win-win voor alle partijen voor ogen.
  4. Organiseren van (nieuwe) activiteiten, bij voorkeur i.s.m. wijkbewoners en partners uit de wijk. Aansluitend op de behoeften van de wijkbewoners en andere belanghebbende partijen. Buurtbewoners stimuleren om activiteiten te organiseren en mede-eigenaar maken.
  5. Intensiveren verbinding en samenwerking met wijkbewoners, collega sociaal-cultureel-maatschappelijke organisaties in de wijk Belcrum én de gemeente Breda (zowel politiek als op ambtelijk niveau)

Tot slot spreekt het Stichtingsbestuur haar bijzondere dank uit naar alle bezoekers, vrijwilligers, personeel maar vooral ook aan onze trouwe huurders. Zonder jullie heeft het Belcrumhuis geen bestaansrecht.

Meer informatie: www.belcrumhuis.nl of spreek een van onze bestuursleden aan

OP >

";