Menu Sluiten

Parkeer beleid Belcrum

Update 27 november 2018

Invoeren gereguleerd parkeren Belcrum Noord op 1 maart 2019

De Gemeente Breda gaat het gereguleerd parkeren in Belcrum Noord invoeren op 1 maart 2019. Belcrum Noord is het gebied tussen de Belcrumweg, de Crogtdijk en de Terheijdenseweg. Vanaf die datum is het gereguleerd parkeren in de Belcrum op één en hetzelfde wijze geregeld. Dit levert een bijdrage aan een leefbare en goed bereikbare wijk. Op 1 maart 2019 kan aan de Belcrumweg en de Van Rijckevorselstraat het 1e kwartier gratis worden geparkeerd. Deze maatregel maakt deel uit van het raadsbesluit van 11 oktober jl.

Aanwijzingsbesluit

11 oktober jl. heeft de gemeenteraad de ‘Eerste wijziging van de Verordening Parkeerbelasting Breda 2018’ goedgekeurd. Hierna heeft het college van Burgemeester en Wethouders het Aanwijzingsbesluit genomen. In dit besluit is vastgelegd dat in Belcrum-Noord gereguleerd parkeren gaat gelden. De officiële publicatie van dit besluit is vanaf 28 februari 2019 te vinden op www.overheid.nl (externe link). Vanaf 2 maart kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken bezwaar maken tegen het besluit.

Uitvoeren

De gemeente gaat de komende maanden Belcrum Noord verder inrichten om het gereguleerd parkeren te kunnen invoeren. Denk daarbij onder andere aan het plaatsen van borden langs de toegangswegen van Belcrum en het verbeteren van markeringen van parkeerplaatsen

OP >

";