Menu Sluiten

Privacy regeling

Foto’s + APV
Als de verwerking van een foto niet strikt noodzakelijk is, moet de organisatie expliciet om toestemming vragen aan vrijwilligers, leden, betrokkenen etc. Het is raadzaam aan alle leden, vrijwilligers en betrokken van de organisatie (actief) toestemming te vragen op papier voor de plaatsing van foto’s. Daarbij is het van belang te omschrijven met welk doel en waarvoor de foto’s gebruikt zullen worden. De AVG stelt diverse eisen aan de goedkeuring. De organisatie mag niet te snel aannemen dat er sprake is van toestemming. De vrijwilligers, leden, betrokkenen etc. moeten goed weten waar hij/zij precies toestemming voor geeft. Daarvoor is het belangrijk dat de organisatie in duidelijke en eenvoudige taal informeert. Bij het verzoek om goedkeuring behoort de organisatie aan te geven dat de goedkeuring op elk moment kan worden ingetrokken.

Daarnaast is het ook verplicht om het beeldmateriaal goed te beschermen. Een website die een foto met daarop een herkenbaar persoon publiceert, kreeg tot nu toe te maken met het portretrecht. Als er geen sprake was van een uitzondering, moest de geportretteerde toestemming voor publicatie hebben gegeven. Met de komst van de AVG wet wordt het hele privacy deel uit het portretrecht gelicht en overgeheveld naar de AVG. Een foto geldt namelijk als persoonsgegeven, en als deze gemaakt wordt om iemand te kunnen identificeren zelfs als bijzonder persoonsgegeven. Iemand die zijn foto verwijderd wil hebben uit privacyoverwegingen, kan dit melden door een mail te sturen naar het Belcrumhuis.

Privacyverklaring belcrumhuis

OP >

";