De huiskamer

Belcrumhuis als de huiskamer voor de Belcrum

Belcrumhuis is er voor, door en vanwege de wijk de Belcrum en haar bewoners.

  • Het Belcrumhuis is de plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten, zowel georganiseerd als spontaan.
  • Het Belcrumhuis draagt bij aan het vergroten van het wijkgevoel: gemeenschapshuis De Belcrum dient als informele ontmoetingsplek voor alle bewoners, jong, oud, voor personen, groepen, verenigingen.
  • Het Belcrumhuis is onafhankelijk en bevordert graag de onderlinge verbinding en samenwerking in de wijk met en tussen bewoners, verenigingen, culturele, (sociaal) maatschappelijke instellingen en wijkgebonden ondernemers.

Alles ten doel de kwaliteit van wonen en leven in de wijk te vergroten.

Het Stichtingsbestuur is verantwoordelijk hiervoor, in opdracht van de gemeente Breda.

Als Belcrumhuis proberen wij:

  • bij te dragen aan het verder vergroten van het al volop aanwezige wijkgevoel met het bieden van een informele ontmoetingsplek, de huiskamer voor alle bewoners, jong, oud, voor personen, groepen, verenigingen;
  • de onderlinge verbinding en samenwerking in de wijk met en tussen bewoners, verenigingen, culturele, (sociaal) maatschappelijke instellingen en wijkgebonden ondernemers te bevorderen.

2016 staat voor het Stichtingsbestuur in het teken van het transformeren van het bestaande gemeenschapshuis naar de “Huiskamer van de Belcrum”.

In 2015 is hier een eerste begin mee gemaakt door de herinrichting van onze entree en foyer, samen met Stichting 400 jaar Belcrum, wijkbewoners én ondernemers. Hier is nu een prachtige expositie over de geschiedenis van de Belcrum is te bewonderen. En straalt de sfeer uit die wij voor ogen hebben.

Collage opknappen GHB

Uiteraard zijn ideeën en verbetersuggesties van harte welkom. Neem hiervoor contact op via secretariaat@belcrumhuis.nl

OP >

";