Bestuursleden

Bestuur Stichting Gemeenschapshuis de Belcrum

Het bestuur van Stichting Gemeenschapshuis de Belcrum exploiteert in opdracht van de gemeente Breda het Belcrumhuis.

In het Stichtingsbestuur zitten op dit moment:
Voorzitter: Patrick Schrauwen
Secretaris: Barbara Franssen (secretariaat@belcrumhuis.nl)
Penningmeester: Laurens Driesser (penningmeester@belcrumhuis.nl)

Bestuursleden: Joost Konijnenbelt,  Jelmer Tuinhof, Hinko Grootboers

Conform artikel 2, lid 1 van onze statuten is het doel van de Stichting:

  1. De stichting heeft ten doel het beheer, de exploitatie en de instandhouding van het Belcrumhuis in de wijk Belcrum te Breda, om op deze wijze medewerking te verlenen aan een verantwoorde ontplooiing van het sociale en culturele leven ter plaatse, waarbij in het bijzonder en bij voorrang aandacht zal worden geschonken aan deze en soortgelijke en/of specifieke belangen van de wijk Belcrum te Breda, alsmede het incidenteel en op kleine schaal zelf organiseren van sociaal culturele activiteiten.

 

OP >

";